יום שישי, 4 באוקטובר 2013

חידות הגיון לשישי בשבוע

1.אריח סוג ב כשהיא הפריעה הכי הרבה(4,4)
2.שיש סביב הצוואר(4)
3.כשדחוק חכי לאיבר(6)
4.האיש של לופטין צריך ללמד(ש)(4)
5.הוצב שוב באתר(4)
6.אבי שקדי ליד עכו(הרעיון מושאל מדקל בנו)(4)

2 comments: