יום רביעי, 25 בספטמבר 2013

חידות הגיון ליום רביעי ולערב חג ואפילו שאתם לא נכנסים לפתור לא אתייאש

1.חובטים בעת שהרוצח קם משינה(5)
2.בחרה לבקש לה איש שנבחר אחרי סוכות(4,3)
3.זה לא רע שלמלך יש מקום לשבת בעצרת(3)
4.כך אומר הפורץ שמסרב למטבע ישן(ש)(4,2)

3 תגובות: