יום שני, 26 באוגוסט 2013

חידות הגיון לשני בשבוע

1.מה ששוב היה לרוצח באקדח נמצא ברגל(5)
2.מסיבה אפשרית גם בבנק(5)

תגובה 1: