יום רביעי, 7 באוגוסט 2013

חידות הגיון ליום רביעי בשבוע-ארבע הגדרות

1.הנוצרי בקר גם קצין כזה(5)
2.בפני חברות ממשלה קיימת אופציה(6)
3.איך ריתוך קשור למה שצריכה לשלם רות וחברותיה(6)
4.מספיק לשאול שאלות,כי אני מתלבט(5)

4 תגובות: